Симуляциялық технологиялар және кәсіби құзыреттілік орталығы

Кисанова Назым Кокеновна

Симуляциялық технологиялар және кәсіби құзыреттілік орталығының басшысы

Практика бөлімінің құрылымдық бөлімшесі болып табылады. Ол оқу корпусының алтыншы қабатында орналасқан. 357,6 м2 иеленеді. Орталық қажетті оқу, оқу-әдістемелік жабдықтармен, фантомдармен, муляждармен, симуляторлармен, техникалық оқыту құралдарымен жабдықталған.

Қазақстан Республикасында жедел медициналық көмек көрсету қағидаларын бекіту туралы «бұйрығы бойынша Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 3 шілдедегі № 450 бұйрығы ҚМКЕ өткізу үшін колледжде Триаж жүйесі енгізілген, ол станцияны келесі аймақтарға бөлуді қарастырады: (терапия, хирургия, педиатрия, акушерия және гинекология), сондай-ақ  симуляциялық орталық Триаж жүйесі бойынша  қызыл, сары және жасыл аймақтарға сай станцияларға бөлінген.

Қызыл аймақ «Хирургиядағы және терапиядағы мейіргер ісі»
Қызыл аймақ «Педиатриядағы және акушерия мен гинекологиядағы мейіргер ісі»
Сары аймақ  «Хирургиядағы және терапиядағы мейіргер ісі»
Сары аймақ  «Педиатриядағы және акушерия мен гинекологиядағы мейіргер ісі»
Жасыл аймақ  «Стационар»
Жасыл аймақ «Медициналық-әлеуметтік күтім»

Орталықтың негізгі мақсаты — болашақ мамандардың тәжірибелік дағдыларды игеру мақсатында ақпараттық-әдістемелік және материалдық-техникалық базаны тиімді пайдалану және дамыту.

Өткізілген сабақты қарау бағдарламасы жайлы егжей-тегжейлі талдауға көмектеседі және оқытудың тиімділігін арттырады. Симуляция қызметкерлерге науқасқа сапалы көмек көрсетуге ғана емес, сонымен қатар оны толық, дәйекті және сенімді жұмыс жасауға  мүмкіндік береді.

Симуляциялық оқытудың негізгі міндеті білім алушыларда құзыреттіліктің кең спектрін және бекітілген практикалық дағдыларды дамыту үшін жағдай жасау болып табылады. Бұған тез шешім қабылдау және бірқатар манипуляциялар мен араласуларды, әсіресе шұғыл жағдайларда мінсіз орындау қабілетін дамыту жатады. Симуляциялық технологиялардың маңызды артықшылығы пациентке зиян келтірмей оқыту және әрбір маманның кәсіби дайындығының қол жеткізілген деңгейін объективті бағалау болып табылады. Модельдеу технологияларын қолдану кәсіби қателіктердің санын азайтуға көмектеседі. Симуляциялық орталық нақтыға барынша жақындатылған клиникалық жағдайды толық көлемде модельдеуге, әрбір білім алушының және жалпы команданың іс-қимыл алгоритмін пысықтауға мүмкіндік беретін муляждармен, заманауи ақпараттық базасы бар симуляторлармен жабдықталған. Оқытуды жүргізу кезінде мынадай симуляциялық жабдықтар пайдаланылады: пациенттерге күтім жасауға арналған манекен,  босанатын әйелдің босануына қажет арналған манекендер, инъекцияның барлық түрлеріне арналған манекендер, жүрек – өкпе реанимациясын жасауға арналған, заманауи портативті ЭКГ аппараты, жаңа туған нәрестеге күтім жасауға арналған манекен, 7-10 жас аралығындағы балаларға жүрек –өкпе реанимациясын жасауға арналған манекен, ambu baby манекендері  бар. Сондай –ақ  симуляциялық орталық студенттерімізді Wordskillis  конкурсына дайындауға арналған әртүрлі құрал жабдықтармен жабдықталған.

«Медициналық колледждердің клиникаға дейінгі симуляциялық кабинеттерін жабдықтау нормативтерін бекіту туралы» ДСМ 2019 жылғы 13 мамырдағы №72 бұйрығы» бойынша орталықтың жабдықталуы  бекітілген нормативтер және клиникаға дейінгі симуляциялық кабинеттердегі жабдықтау тізбесіне сәйкес 90% – ды құрайды. Күн сайын қорытынды практикалық сабақтарды өткізу кестесіне сәйкес орталықта сабақтар өткізіледі. Семестрдің соңында симуляциялық орталықта қорытынды емтихандар өткізіледі. Симуляциялық технологиялардың көмегімен практикалық оқытуды, тестілеуді, аттестаттауды және колледж студенттерінің кәсіби дайындығын объективті бағалауды жүзеге асыратын симуляциялық технологиялар және кәсіби құзыреттер орталығы болып табылады.

Симуляциялық оқытуды енгізу және қолдану заманауи медициналық білім беруді дамытуда негізгі қалаушы болып табылады. Тек заманауи теориялық медициналық білімге негізделген қолмен дағдыларды тұрақты оқыту кез-келген, соның ішінде стандартты емес клиникалық мәселелерді шешуге дайын жоғары білікті мамандарды қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Орталық заманауи технологияларды пайдалана отырып, медициналық қызметкерлердің кәсіби қызметінің үдерістерін, клиникалық жағдайларын және өзге де аспектілерін модельдеуге мүмкіндік беретін манекендермен, электрондық фантомдармен және басқа да оқыту құралдарымен жабдықталған.

Колледж студенттері дағдыларды пысықтау мақсатында қаланың түрлі базаларында практикадан өтеді.