kkruen
info@vmkalmaty.kz +7 (727) 387-10-11
Нормативно-правовая база

Құқықтық және нормативтік база

Заңнамалық негіздер

 1. Қазақстан Республикасының Конституциясы (http://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000_)
 2. Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі. Жалпы бөлім (https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061)
 3. Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі. Ерекше бөлім (https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1013880)
 4. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңы (https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30118747)
 5. Қазақстан Республикасының «Тіл туралы» заңы (http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z970000151_)
 6. Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік мүлік туралы» заңы (https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30947363)
 7. Қазақстан Республикасының «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» кодексі (https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37260142&pos=6;-106#pos=6;-106)
 8. Қазақстан Республикасының «Ғылым туралы» заңы (https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30938581)
 9. Қазақстан Республикасының Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы кодексі (https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36148637#pos=4;-250)
 10. Қазақстан Республикасының «Мемлекеттiк сатып алу туралы» заңы (https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34050877)
 11. Қазақстан Республикасының еңбек кодексі (https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38910832)
 12. Қазақстан Республикасының «Жарнама туралы» заңы (http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z030000508_)
 13. Қазақстан Республикасының «Бұқаралық ақпарат құралдары туралы» заңы (http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z990000451_)
 14. Қазақстан Республикасының «Баланың құқықтары туралы» заңы (http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z020000345_)
 15. Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» заңы (http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000410)
 16. Қазақстан Республикасының «Педагог мәртебесі туралы» заңы (http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1900000293)

 

Білім беру қызметі

 1. «​Техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 18 қазандағы № 578 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 12 мамырдағы № 197 бұйрығы (http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020624#z128)
 2. «Білім алушыларды білім беру ұйымдарының түрлері бойынша ауыстыру және қайта қабылдау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 20 қаңтардағы № 19 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 22 мамырдағы № 218 бұйрығы (http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020704)
 3. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білім алушыларға академиялық демалыстар беру қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 506 бұйрығы (http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1400010475)
 4. Педагогикалық әдептің кейбір мәселелері туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 11 мамырдағы № 190 бұйрығы (http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020619)
 5. Денсаулық сақтау саласындағы мамандарға қосымша және формальды емес білім беру қағидаларын, денсаулық сақтау саласындағы қосымша және формальды емес білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын ұйымдарға қойылатын біліктілік талаптарын, сондай-ақ қосымша және формальды емес білім беру арқылы денсаулық сақтау саласындағы мамандар алған оқудың нәтижелерін тану қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 21 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-303/2020 бұйрығы (http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021847
 6. «С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университеті» КЕАҚ-пен Ынтымақтастық туралы Меморандум