Высший Медицинский Колледж КГП на ПХВ «Высший Медицинский Колледж»

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ОРТАЛЫҚ

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ОРТАЛЫҚ

«Оқу-әдістемелік орталық» Ол 2016 жылдың мамыр айынан бастап Алматы қаласының
Денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ КМК «Жоғары медициналық колледжінде»
базасында жұмыс істеп келеді.
Миссиясы: Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне, Қазақстан
Республикасының қосымша білім берудің мемлекеттік стандарттарымен бекітілген ҚР
Денсаулық сақтау министрлігінің, Білім және ғылым министрлігінің нормативтік
құқықтық актілеріне сәйкес бәсекеге қабілетті денсаулық сақтау мамандарын даярлаудан
кейінгі білім сапасын үйлестіру және мониторингілеу.
Қызметінің мақсаты: «Оқу-әдістемелік орталығы» – медициналық кадрларды үздіксіз
кәсіби дамыту шеңберінде білім беру бағдарламаларын, жаңа біліктілікті, білім мен
дағдыларды дамыту бойынша ұйымдастырушылық, үйлестіру, оқу-әдістемелік
жұмыстарды жүргізу.
«Оқу-әдістемелік орталығының» негізгі міндеттері болып табылады:
 авторлық құқықтың, лицензияланған оқу бағдарламаларының, әдіснамалық және
нормативтік базаның сақталу критерийлері бойынша оқу циклдарын үйлестіру
және тарату;
 компьютерлік тестілеу, анкета жүргізу, тәжірибелік дағдыларды сараптамалық
бағалау барысында білім беру қызметтерінің сапасын бақылау;

 білім беру сапасын жақсарту бойынша басшылық жасау мен білім беру сапасына
әдістемелік ұмыныс жасау, оқу нәтижесін талдау.
«Оқу орталығының» құрылымы:

1. Оқу-әдістемелік орталығының директоры – Низтаева Эльмира Нуридиновна.
2. Қосымша білім беру бөлімі. Кафедра меңгерушісі Қожайсақова Зинаида
Налыққызы;
3. симуляциялық оқыту бөлімі. Бөлім бастығы Африканова Анастасия
Михайловна;
4. 4. Маркетинг және медициналық және білім беру қызметтерінің сапасын
бақылау бөлімі. Бөлім бастығы – Хасенова Жанаргүл Уахитқызы.
Орталықтың негізгі сипаттамалары:
 Жоғары білікті оқытушылар. Орталықтың симуляциялық оқыту бөлімінің
қызметкерлері Израиль, Сингапур, Ресей, Канада, АҚШ, Финляндияның
халықаралық симуляциялық орталықтарында оқыды.
 Тренажерлар бойынша тренажерлар: симуляторлар, модельдер мен
манекендер, соның ішінде жоғары технологиялық көпфункционалды
симулятор роботтары;
 Аудитория қоры: 4 оқу симуляция бөлмесі, дифибринг аудиториясы,
компьютерлік тестілеу бөлмесі;
 003 бюджеттік бағдарламалар бойынша оқыту, сондай-ақ шығындарды
есепке алу циклдарында оқыту.

«Оқу-әдістемелік орталық» жұмысы және оның нәтижелері
 2016 жылы жоғары технологиялы манекендер бойынша практикалық дағдыларды
дамытуды есепке ала отырып практикалық денсаулық сақтау мен басқарудағы
басым бағыттардағы инновациялық және тиісті білім беру циклдарын оқыту. 5000-
нан астам мамандар даярланды;
 медициналық қызмет сапасы жоғары елдерде медицинадағы заманауи тәсілдерді
зерттеу, шетелдік әріптестермен ынтымақтастықта жұмыс жасау, әлемдік
медицинада озық тәжірибені меңгеру.
 2016 жылы әлемнің 10 елінен (Ресей, Литва, Финляндия, Израиль, Түркия, АҚШ,
Украина, Белоруссия, Германия, Польша) жетекші шетелдік сарапшыларды тарту
арқылы 23 мастер-класс өткізілді, оның барысында 499 маман даярланды.
 Жаңа білімдер мен дағдыларды игеру және озық әлемдік тәжірибені енгізу үшін 53
алматылық мамандар Қытайдың, Финляндияның, Израильдің, Оңтүстік Кореяның,
Ресейдің, Польшаның үздік шетел медициналық университеттеріне және
клиникаларына жіберілді.

«Оқу-әдістемелік орталығының» ашылуы 15.06.2016.

«Модельдеу курсы» семинар-тренингі. Шығу тегі әр түрлі жарақаттарына көмектесу», –
дейді профессор Замятин П.Н.(Украина).
Семинар «Туа біткен кемістіктердің ерте диагностикасы», семинардың модераторы
Лембет Ахмет Арда – медицина ғылымдарының докторы, профессор, «Клиникалық
жануарлар ауруханасы», Түркия.
Семинар-тренинг «Медициналық-госпиталь кезеңінде медициналық көмек көрсету»
тақырыбында семинар-тренинг, семинар-тренинг жетекшісі – симуляциялық оқыту
бөлімінің бас маманы А.Ф. Африканова.

Семинар-тренинг «Аналық Геноцидтердің онкологиялық аурулары, емдеудің жаңа
әдістері және Германияда қолданылатын қазіргі диагностикалық әдістер» тақырыбында
семинар-тренинг, Д-р Аннет Гауроден-Бермстер (Германия).
Семинардың ашылуы «Клиникальды және клиникалық трихия, жаппай зақымданумен
ведомствоаралық өзара іс-қимыл, жарақаттар». Профессор Питер Бибербергер (Германия),
травматология және профессор Карл-Георг Канкстің (Германия) профессоры, төтенше
жағдайлар департаментінің директоры қатысуымен «Волонтерларды ұйымдастыру,
басқару» тақырыбында семинар өтті.
«Клиникалық және клиникалық триаж, жаппай зақымданумен ведомствоаралық өзара іс-
қимыл, жарақаттар» семинары. «Волонтерларды ұйымдастыру, басқару», семинардың
презентациялары, профессор, доктор Питер Бибертарер және профессор Карл-Георг Канц.