Высший Медицинский Колледж КГП на ПХВ «Высший Медицинский Колледж»

Сапа менджменттік жүйесі

САПА МЕНЕДЖМЕНТІ ЖҮЙЕСІ

Сапа менеджменті қызметін басқару жүйесі
Сапа менеджменті қызметін басқару жүйесі- сапа менеджменті жүйесін сақтауға
қойылатын талаптары болып табылатын Халықаралық стандарттау ұйымының (ИСО)
9001-2008 талаптарына, Колледж жарғысына, «Қазақстан Республикасының білім туралы»
Заңына және Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік-құқықтық актілеріне
сәйкес жұмыс істейді.
Алматы қаласының 22.09.2009ж. №06-02-17 ««Жоғары медицина колледжі» ШЖҚ КМК
сапа менеджменті жүйесін енгізу туралы»» сапа менеджменті жүйесі колледж
директорының бұйрығы негізінде құрылды.
Менеджмент пен сапа жүйесінің қызмет етуі Халықаралық стандарттау ұйымының (ИСО)
9001-2008 талаптарына сәйкес сапа менеджменті жүйесін әзірлеу және қолдау болып
табылады.
Осы қызметтің бір бөлігі ретінде сапа менеджменті жүйесі қызметі бірқатар жұмыстар
атқарылады: сапа менеджменті жүйесін жетілдіруді жоспарлайды; кеңсе жұмысын басқару
және оқу үдерісін жетілдіру бойынша құжатталған рәсімдер әзірлейді; мониторинг және
талдау, процестерді жүзеге асырады; процестердің сапасын жақсартуға бағытталған
консультациялық-әдістемелік көмек жүргізеді; қызметкерлері Халықаралық стандарттау
ұйымының (ИСО) 9001-2008 стандартына сәйкес оқытылады ; колледж қызметкерлерінің
жұмысын тексеру үшін ішкі аудит жүргізіледі; ішкі аудиттің негізінде түзету және алдын
алу іс-шаралары бойынша ұсыныстар жасалады; клиенттердің қанағаттанушылығы
талданды және т.б.
Сапа менеджменті жүйесінің сапасы жыл сайынғы сыртқы аудитпен расталады. 2014
жылдың 20 қаңтарында сапа менеджменті жүйесінің ҚР СТ Халықаралық стандарттау
ұйымының (ИСО) 9001-2009 талаптарына сәйкестік сертификаты расталды және
кеңейтілді.
Сапа саласындағы саясаттың басты мақсаты – қоғамның, мемлекет пен колледждің
қажеттіліктерін ескере отырып, жоғары білікті мейіргерлерді даярлау.
Сапа саласындағы саясат тұтынушыларды ішкі және сыртқы білім беру қызметтері
нарығының ішкі және әлемдік нарығы деңгейінде үздіксіз қамтамасыз етуге және ішкі
және сыртқы тұтынушылар мен жеткізушілердің тиімді кері байланысы арқылы олардың
сапасын үздіксіз жақсартуға бағытталған.
Біздің шарттарымыз:

1. Қызмет тұтынушыларына бағдарлану және олардың талаптарын қанағаттандыру –
өтініш берушілер, студенттер мен олардың ата-аналары, мемлекеттік органдардың
басшылары, емдеу-профилактикалық және білім беру ұйымдарының басшылары.
2. Қызметтің барлық бағыттары бойынша басшылықтың жауапкершілігі –
мақсаттардың бірлігін қамтамасыз ету және корпоративтік ортаны құру,
қызметкерлердің қанағаттану деңгейі және стратегиялық мақсаттарға қол жеткізу
процесіне толық қатысуы.
3. Қызметкерлерді тарту білім беру сапасын қамтамасыз етуде жетекші фактор болып
табылады.
4. Колледж процестерін бірыңғай жүйе ретінде басқару колледждің кез-келген
кезеңіндегі әрекеті кемшіліктерді тудырмайтындығын қамтамасыз етеді.
5. Мамандықтардың спектрін кеңейту, инновациялық технологияларды пайдалану,
дарынды жастарды қолдау арқылы сапаның жаңа деңгейіне жету үшін оқытудың
құрылымы мен технологиясын жетілдіру.
6. Сапаны бақылау колледждің жұмысын жақсарту және жақсарту үшін тиімді шешім
қабылдау үшін негіз болып табылады.