Высший Медицинский Колледж КГП на ПХВ «Высший Медицинский Колледж»

Мамандықтар

Колледж мемлекеттік тапсырыс және ақылы негізде төмендегідей мамандықтар бойынша оқыту жүргізеді.

0302000 – «Мейіргер ісі»

Жалпы тәжірибедегі мейіргер біліктілігі

0301000 – «Емдеу ісі»

Фельдшер біліктілігі

Акушер біліктілігі

0305000 – «Зертханалық диагностика»

Медициналық зертханашы біліктілігі

0306000 – «Фармация»

Фармацевт біліктілігі

Оқу мерзімі:

9- сынып базасында – 3жыл 10 ай

11- сынып базасында – 2 жыл 10 ай

Талапкерлерді қабыладау конкурстық негізде:

  • Қазақ\орыс тілі, биология, химия (Фармация мамандығы үшін) пәндерінен түсу емтихандары,
  • Ағымдағы жылғы мектеп түлектерінің ҰБТ нәтижелері бойынша жүзеге асырылады.