Высший Медицинский Колледж КГП на ПХВ «Высший Медицинский Колледж»

Оқу бөлімі

Оқу бөлімі
Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасы ШЖҚ МКК «Жоғары медицина колледжі» техникалық және кәсіптік білімнің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымы болып саналады.Жоғары медицина колледжі төмендегі мамандықтар бойынша мамандар дайындайды:
– 0302000 «Мейіргер ісі» біліктілігі 0302043 «Жалпы тәжірбиедегі мейіргер»
– 0301000 «Емдеу ісі» біліктілігі 0301023 «Акушер ісі»
– 0301000 «Емдеу ісі» біліктілігі 0301013 «Фельдшер»
– 0306000 «Фармация» біліктілігі 0306013 «Фармацевт»
– 0305000 «Лабораториялық диагностика» біліктілігі 0305013 «Медициналық лаборант»
Оқу бөлімінің құрамы:
Джумаканова М.А Оқу бөлімінің жетекшісі
Алиева А.Қ Оқу бөлімінің инспекторы
Рахимбекова Т.Қ «Емдеу ісі» бөлімінің меңгерушісі
Кисанова Н.К «Мейіргер ісі» бөлімінің меңгерушісі
Шатрова В.В Офис-регистратор